تعرفه مدیریت اینستاگرام

تولید محتوای تخصصی

تولید محتوا
میلیون تومان 1/5
ماهیانه
 • بازاریابی محتوایی
 • بازاریابی منطقه ای
 • رشد آماری اینسایت
 • جذب فالوور هدف و ارگانیک

پکیج نقره ای

تولید محتوا + مدیریت صفحه
میلیون تومان 3
ماهیانه
 • تولید 20 پست اسلایدی غیر ویدئویی
 • 120 استوری ماهانه
 • مدیریت صفحه
محبوب

پکیج طلایی

تولید محتوا + مدیریت صفحه
میلیون تومان 4/5
ماهیانه
 • 10 پست اسلاید تخصصی
 • 15 عدد پست ویدیویی
 • 150 عدد استوری ماهانه
 • مدیریت صفحه